Pretraživanje

Palijativna skrb u Istarskoj županiji

Petak, 09. Studenog 2012. - 11:54

U srijedu je u prostorijama Grada Labina održan radni sastanak na temu „Volonteri u palijativnom timu“ kojem su prisustvovali zamjenica gradonacelnika Grada Labina Eni Modrušan, predsjednica Lige protiv raka Labin Sandra Brubnjak, strucna prvostupnica sestrinstva pri Istarskim domovima zdravlja – ispostava Labin Biserka Trifoni i predstavnica Lige protiv raka Pula te clanica Mobilnog palijativnog tima Istarske županije gda Danica Kuzmanovic.

Palijativna skrb je pristup kojim se bolesnicima suocenima sa smrtonosnom bolešcu i njihovim obiteljima unapreduje kvaliteta života. Uz fizicku bol, bolesnik i njegova obitelj se suocavaju s emocionalnim, duhovnim i društvenim problemima. Palijativni tim koji se sastoji od lijecnika, medicinskih sestara, socijalnih radnika, psihologa, duhovnika i volontera pomaže bolesniku i clanovima obitelji da se, unatoc teškocama, kraj života doživi na ljudski i dostojanstven nacin.

Danica Kuzmanovic, psihologinja, prezentirala je nacin organiziranja palijativne skrbi i rada volontera u Istarskoj županiji. Prošle godine na razini Istarske županije pokrenuta je djelatnost za palijativnu skrb pri Istarskim domovi zdravlja, ispostava Pula. Formiran je Mobilni palijativni tim u kojem djeluje sedam strucnih clanova, a to su onkolog-radioteraput, neurologinja, kirurg, psihijatar, farmaceutkinja, psihologinja i medicinska sestra. Clanovi Mobilnog tima odlaze na teren kod pacijenta na poziv obiteljskog lijecnika. Lijecnici Mobilnog tima nastoje obaviti one intervencije koje je moguce raditi u kucnim uvjetima. U Istarskoj županiji palijativnu skrb treba u vecem ili manjem obimu oko 1.500 bolesnika a pomoc treba još toliko njegovatelja. Ove  godine obavljeno je oko 460 usluga (pregledi, kucne posjete, podrške, konzultacije) i intervencija (punkcije, kateterizacije, postavljanje sondi, nekretomije dekubitusa), a pretežno se radi o onkološkim i neurološkim bolesnicima.

Danica Kuzmanovic informirala je da je u rad palijativne skrbi na podrucju Grada Pule ukljucen i odredeni broj volontera koji su prošli potrebnu edukaciju koja je za njih organizirana u okviru Lige protiv raka Pula. Zakljucak je da se i u Labinu okupi odredeni broj volontera koji bi se educirali za pomoc u provedbi palijativne skrbi jer stvaranje kvalitetne palijativne skrbi nije samo zadaca medicine, socijalne skrbi ili županijske uprave vec je potrebno sudjelovanje cijele zajednice i svakog covjeka.