Pretraživanje

Otvoreni radovi na odoracijskoj stanici distribucijskog sustava plinofikacije Grada Labina

Ponedjeljak, 06. Svibnja 2013. - 13:41

Danas su službeno otvoreni radovi na odorizacijskoj stanici distribucijskog sustava plinofikacije Grada Labina u Snašicima. Otvaranju su prisustvovali Dean Kocijancic, direktor Plinare d.o.o. Pula, gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika i direktor IRENA-e, Valter Poropat.

Gradonacelnik Tulio Demetlika je tom prigodom istaknuo kako je odorizacijska stanica nužna za plinofikaciju Labina u koji su ukljucene i Industrijska zona Vinež i Dubrova. Vrijednost same stanice je 750 tisuca kuna, a u Snašicima je tvrtka Plin Acro prije šest godina izgradila mjernu-regulacionu stanicu te su stvoreni preduvjeti da plin dode do Labina. U proracunu Plinare d.o.o. predvidena su sredstva u visini 10 milijuna kuna za izgradnju prvih cetrnaest kilometara plinovoda cija je krajnja tocka naselje Kature. Takoder, gradonacelnik je izdvojio da se kroz mjesec dana ocekuje izdavanje rješenja o gradnji, a pocetak radova krece na jesen, odnosno u zimi 2014.-2015. kada se ocekuje da se prvi potrošaci prikljuce na mrežu.

Direktor Plinare d.o.o. Pula, Dean Kocijancic je istaknuo kako ocekuju kroz trideset dana potvrdu glavnog projekta, a potom slijedi raspisivanje natjecaja za gradnju. U prvoj fazi realizirat ce 14 kilometara, a ukupno je za Labin predvideno 35 kilometara plinovoda. Kocijancic je napomenuo da bi podrucje Grada Labina kroz pet godina moglo biti kompletno plinoficirano. Direktor Plinare d.o.o. Pula skrenuo je pozornost da su 01. svibnja 2013. uveli novi nacin placanja naknada za prikljucenje na mrežu. Prikljucenje obiteljske kuce do 100 kw iznosi 7.500,00 kuna. Gradanima daju mogucnost da taj iznos otplate kroz pet godina, što iznosi 125,00 kuna mjesecno. Do svibnja ove godine bila je praksa da gradani otplate prikljucak u 12 rata. Cijena prirodnog plina iznosi 3,97 kuna po metru kubicnom, odnosno 0,42 kune po kilovat/satu.

Na Labinštini je prvi službeni potrošac prirodnog plina tvornica kamene vune Rockwool koja se na plinovod spojila još 2007. godine, a trenutno Plinara d.o.o. pregovara s potrošacima u Industrijskoj zoni Potpican.