Pretraživanje

Otvoreni natjecaji za poljoprivrednike u sektoru vinogradarstva te Poduzetnicki impuls 2015. za revitalizaciju poslovnih prostora

Ponedjeljak, 01. Lipnja 2015. - 6:34

Nacionalni program pomoci sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz europske Vinske omotnice. Cilj programa je povecanje konkurentnosti hrvatskih vinara kroz tri mjere: restrukturiranje i konverzije vinograda, izgradnja i opremanja vinarija te projekt marketinga i promocije vina.

Dozvoljene aktivnosti i troškovi za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda su:

A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:
a) aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda
b) aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda
c) aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda

B. Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):
a) aktivnost promjene gustoce sklopa vinograda
b) aktivnosti promjene potporne strukture
c) aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda
d) aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu
e) aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova
f) aktivnosti povezane s tehnickim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu
g) aktivnosti vezane za uvodenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja

Rok: 12.06.2015.

Više na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/restrukturiranje-i-konverzija-vinograda

Investicija u vinarije i marketing vina


Nacionalni program pomoci sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz europske Vinske omotnice. Cilj programa je povecanje konkurentnosti hrvatskih vinara kroz tri mjere: restrukturiranje i konverzije vinograda, izgradnja i opremanja vinarija te projekt marketinga i promocije vina.

Dozvoljene aktivnosti i troškovi za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina su:

A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

 1. Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, cuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožda do punjenja vina u boce i etiketiranja vina
 2. Kontrole kvalitete vina
 3. Marketinga vina i proizvoda od grožda i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

B) Kupnja novih strojeva i opreme, ukljucujuci i racunalne programe u:

 1. Proizvodnji vina (od prijema grožda do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)
 2. Kontroli kvalitete vina
 3. Marketingu vina i proizvoda od grožda i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

C) Opci troškovi vezani uz izdatke iz tocaka A) i B) kao što su:

 1. Naknade za arhitekte i inženjere
 2. Konzultantske naknade
 3. Studije izvedivosti
 4. Stjecanje prava na patente i licence

Rok: 12.06.2015.

Više na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/investicija-u-vinarije-i-marketing-vina

Poduzetnicki impuls 2015: Revitalizacija poslovnih prostora


Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (podrucne) samouprave. Prioritet ovog Javnog poziva je jacanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mala poduzeca.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Uredenje i opremanje poslovnog prostora u dugorocnom najmu
2. Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
3. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Prihvatljivi troškovi su:

1. Svi troškovi uredenja i opremanja poslovnog prostora
2. Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora
3. Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Rok: 23.06.2015.

Više na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-revitalizacija-poslovnih-prostora