Pretraživanje

Otvoren novi FLAG natječaj: Cilj mu je povećanje potrošnje i konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture

Srijeda, 26. Svibnja 2021. - 0:00

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu  Alba, dana 25. svibnja 2021. godine objavila je 5. FLAG natječaj „Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama“.

Cilj ove mjere povećanje je potrošnje i konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture kroz ulaganja usmjerena na stvaranje odgovarajućih uvjeta za pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i akvakulture, održavanje edukativnih aktivnosti te promociju kvalitete proizvoda dobivanjem oznaka izvornosti i drugih oblika certificiranja.

Prihvatljive aktivnosti u okviru natječaja su:

  1. Opremanje kuhinje u odgojno-obrazovnim ustanovama i/ili poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture u odgojno-obrazovnim ustanovama (rekonstrukcija prostora unutar kojih se planira držati/koristiti nabavljena oprema)
  2. Opremanje ugostiteljskog objekta uključujući nabavu opreme i/ili IKT[1] rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju proizvoda ribarstva i akvakulture
  3. Nabava i/ili opremanje mobilnih (vozila, prikolice i sl.) ili montažnih (kontejnerskog tipa i sl.) objekata brze prehrane za konzumaciju proizvoda ribarstva i akvakulture (najmanje 50% ponude hrane).
  4. Ulaganja u certificiranje i korištenje postojećih oznaka kvalitete proizvoda ribarstva i akvakulture
  5. Edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture
  6. Izrada softverskog rješenja (mrežne stranice i/ili aplikacije) za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture
  7. Promidžbene aktivnosti

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore iznose 250.000,00€ odnosno 1.854.875,00 HRK.

Najniži iznos potpore po projektu iznosi  500,00 € a najviši 150.000,00 € (protuvrijednosti u HRK), uz intenzitet potpore od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prijave projekata podnose se od 18. lipnja 2021. do 30. srpnja 2021., na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin, a prijaviti se mogu:

*  jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu ili  pretežitom vlasništvu JLS-a,

*  trgovačka društva i obrti u ili izvan sektora ribarstva i akvakulture

*  javne ustanove,

*  turističke zajednice i  udruge.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.