Pretraživanje

Otvoren Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2016./17.

Srijeda, 09. Studenog 2016. - 0:00

Temeljem odredbe članka 8. stavak 1. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije te Odluke Župana Istarske županije o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2016./2017., Župan Istarske županije, dana 3. studenog  2016. godine objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2016./17.

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije Istarska županija će akademske godine 2016./2017. dodijeliti ukupno 40 (četrdeset) novih stipendija u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna, studentima koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu.

Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu, a isplaćuje se deset  mjeseci od 1. listopada 2016. do 31. srpnja 2017.

Prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja, isključivo „on line“ putem specijalizirane aplikacije koja je dostupna na adresi: https://javne-potrebe.istra-istria.hr

Natječaj je otvoren od 3. studenog do zaključno 18. studenog 2016. godine.

Više o natječaju nahttps://www.istra-istria.hr/index.php?id=4790