Pretraživanje

Otvoren FLAG natječaj - ulaganja u jačanje konkurentnosti poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture

Četvrtak, 19. Prosinca 2019. - 0:00

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ objavila je 18. prosinca prvi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. do 2020. godine: FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture. Nositelj projekta mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1.  u okviru odobrene LRSR s ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća  u sektoru ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba. Područje FLAG-a „Alba“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

Svrha Natječaja Svrha ovoga natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili za ulaganja u nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala,  te druge potrebne opreme, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, za kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem u sektoru ribarstva i marikulture koje doprinosi ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 1.335.510 kuna. Najviši iznos javne potpore po projektu: 150.000 EUR odnosno 1.112.925 kuna. Prijave projekata se podnose od 23. prosinca, a najkasnije do 19. veljače 2020. godine na adresu: FLAG „Alba“, Rudarska 1, 52220 Labin. Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog natječaja OVDJE.