Pretraživanje

Ostali upiti, dozvole i zahtjevi ( e-dozvola )

Ostali upiti, dozvole i zahtjevi ( e-dozvola )
16.Zahtjev za izdavanje Lokacijske informacije
17.Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
18.Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata
19.Zahtjev za izdavanje obavijesti o potrebnim posebnim uvjetima
20.Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta
21.Zahtjev za Prijavu početka ili nastavka građenja
22.Zahtjev za Prijavu početka pokusnog rada
23.Zahtjev za Prijavu početka radova na uklanjanju građevine


;