Pretraživanje

Ostali upiti, dozvole i zahtjevi

Ostali upiti, dozvole i zahtjevi
24.Zahtjev za Izmjenu i / ili dopunu akta (rješenja ili potvrde)
25.Zahtjev za izdavanje Izvoda iz prostornog plana
26.Zahtjev za izdavanje Potvrde o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera
27.Zahtjev za izdavanje Potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama u zgradi
28.Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o statusu zemljišta
29.Zahtjev za Prijavu početka ili nastavka radova za jednostavne građevine
30.Zahtjev za izdavanje ovjerene preslike - prijepisa
31.Zahtjev za izdavanje potvrde o podnesenom zahtjevu
32.Zahtjev za uvid u građevinsku, uporabnu ili drugi spis
33.Dopuna zahtjeva - podneska
34.Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu
35.Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade
36.zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade


;