Pretraživanje

Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Rekonstrukcijom je obuhvaćena cijela građevina, postojeća zgrada gradskog kina, sa uređenjem vanjskog i unutarnjeg djela, dogradnjom novog ulaznog dijela na nivou prizemlja, te izgradnjom garaže sa jednom podzemnom i prizemnom etažom. Građevina koja se prenamjenjuje u cijelosti za Osnovnu umjetničku školu M.B. Rašana Labin  je projektom rekonstrukcije podijeljena u 3. zone u odnosu na djelatnosti koje se prakticiraju po prostorima i to: zona učionica i pomoćnih prostorija, zona višenamjenske dvorane (kino i koncertna dvorana) i zona parkirališta i garaže. Tlocrtna površina zgrade nakon rekonstrukcije je 1.049,00 m2, a bruto površina je 3.150,00 m2.

Izrađen je Idejni projekt rekonstrukcije zgrade kina , a izradila ga je tvrtka STUDIO 92 d.o.o. Labin. Slijedi javna nabava za izradu glavnog projekta,  izrada glavnog i ishođenje građevinske dozvole.

Procijenjena vrijednost projekta je 25.000.000,00  kn + PDV = 31.250.000,00 kn       

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN             
–      EU FONDOVI.


;