Pretraživanje

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin obilježila Dan pomoćnika u nastavi

Srijeda, 18. Rujna 2019. - 0:00

U ponedjeljak, 16. rujna su pedagoginja i psihologinja škole „Ivo Lola Ribar“ Labin kratkim prigodnim druženjem s pomoćnicima u nastavi simbolično obilježile Dan pomoćnika u nastavi. Taj se dan obilježava svake godine 16.rujna u Velikoj Britaniji kako bi se osvijestio doprinos koji pomoćnici u nastavi daju svojom potporom školskoj djeci kojima je ista potrebna.

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima. 

Cilj potpore pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika u svrhu osiguravanja njemu primjerenog odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

U ovoj su  školskoj godini u školi „Ivo Lola Ribar“ Labin zaposlene dvije pomoćnice u nastavi i jedan pomoćnik u nastavi kojima se i ovom prilikom Škola zahvaljuje na entuzijazmu i požrtvovnosti u radu te uspješnoj suradnji.