Pretraživanje

Operativni plan Zimske službe 2018.-2019.

Petak, 16. Studenog 2018. - 0:00

Gradonačelnik Grada Labina  Valter Glavičić donio je 14. studenog 2018. Godine Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2018.-2019.  godine za područje Grada Labina.

Pod Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na području Grada Labina za 2018.-2019.  godinu izvodit će trgovačko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin.

Operativnim planom zimske službe obuhvaćeno je cca 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za  raljenje i posipavanje. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u III stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta.

Zimsku službu nije moguće organizirati na način da se na svim ulicama i cestovnim pravcima djeluje istovremeno, zato je prema Operativnom planu održavanja utvrđen redoslijed posipavanja i uklanjanja snijega, a prema tom redoslijedu sve ulice i cestovni pravci svrstani su u dva prioriteta.

 

Ekipa zimske službe operativno djeluje iz mjesta pripravnosti, ujedno i baze zimske službe, na lokaciji Uprave i parkirališta trgovačko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin, Vinež 81.

 
Zimska služba ima organizirano stalno 24 satno dežurstvo putem: a) rukovoditelja Klaudio Bastijanić: mobilni telefon: 098 758 973 (int. 2303)  kućni: 052 858 110 b) zamjenika rukovoditelja Dorijano Bažon: mobilni telefon:   091 480 2962 (int. 2306) kućni:   052 853 119

Prilozi