Pretraživanje

Operativni plan Zimske službe

Utorak, 13. Studenog 2012. - 13:04

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika,12. studenog 2012. godine, donio je Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2012 – 2013. godine za podrucje Grada Labina.

Pod Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provodenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je odreden posebnim propisima. Nerazvrstana cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omoguceno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na podrucju Grada Labina za 2012/2013. godinu izvodit ce trgovacko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin. Operativnim planom zimske službe obuhvaceno je cca 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za  raljenje i posipavanje.  Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u III stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta.

Zimsku službu nije moguce organizirati na nacin da se na svim ulicama i cestovnim pravcima djeluje istovremeno. Zato je prema Operativnom planu održavanja utvrden redoslijed posipavanja i uklanjanja snijega, a prema tom redoslijedu sve ulice i cestovni pravci svrstani su u dva prioriteta.

Ekipa zimske službe operativno djeluje iz mjesta pripravnosti, ujedno i baze zimske službe, na lokaciji Uprave i parkirališta trgovacko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin, Vinež 81. Zimska služba ima organizirano stalno 24 satno dežurstvo putem.


Prilozi