Pretraživanje

Operativni plan rada Zimske službe za 2014/2015. godinu

Srijeda, 26. Studenog 2014. - 12:28

Kako bi spremno docekali zimske mjesece te eventualni snijeg, gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je 17. studenog 2014. godine Operativni plan rada Zimske službe u zimskom razdoblju 2014 – 2015. godine za podrucje Grada Labina.

Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provodenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je odreden posebnim propisima. Ovim planom obuhvaceno je  oko 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje.  

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje od 15. studenog tekuce godine do 15. ožujka naredne godine, tijekom 24 sata dnevno. Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na podrucju Grada Labina za 2014-2015. godinu izvodit ce trgovacko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin, cije sjedište na Vinežu je ujedno i baza Zimske službe.


Prilozi