Pretraživanje

Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2016 – 2017. godine za područje Grada Labina

Utorak, 15. Studenog 2016. - 0:00

Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika,14. studenog 2016. godine, donio je Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2016 – 2017. godine za područje Grada Labina.

Pod Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Nerazvrstana cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na području Grada Labina za 2016/2017. godinu izvodit ce trgovačko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin. Operativnim planom zimske službe obuhvaćeno je cca 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za  raljenje i posipavanje.  Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u III stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta.

Zimsku službu nije moguće organizirati na način da se na svim ulicama i cestovnim pravcima djeluje istovremeno. Zato je prema Operativnom planu održavanja utvrđen redoslijed posipavanja i uklanjanja snijega, a prema tom redoslijedu sve ulice i cestovni pravci svrstani su u dva prioriteta.

Ekipa zimske službe operativno djeluje iz mjesta pripravnosti, ujedno i baze zimske službe, na lokaciji Uprave i parkirališta trgovačko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin, Vinež 81.

Zimska služba ima organizirano stalno 24 satno dežurstvo putem:

a) rukovoditelja Klaudio Bastijanić : mobilni telefon: 098–758-973                                                                                                                                                                                  kućni: 052–858-110

 

b) zamjenika rukovoditelja Marko Zulian : mobilni telefon: 099-607–9465

                                                                   kućni: 052–872-400

                                                                   mobilni telefon 2: 091-166-9178

Prilozi