Pretraživanje

Oglasna ploča

JAVNI POZIV - evidentiranje nerazvrstane ceste NC.47.08.01.02. KAPELICA - MARKET 

JAVNI POZIV - evidentiranje nerazvrstane ceste NC 09. UL. ISTARSKA – UL. SENARI


Javni poziv- evidentiranje nerazvrstanih cesta – Ripenda – Veliki Kosi


Javni poziv- evidentiranje nerazvrstanih cesta- Kapelica 


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama- NC.47.02 


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišne knjige 


OBAVIJEST - nerazvrstana cesta NC 08.01.01. LADENCI-BOŠĆAK


Obavijest za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišne knjige


Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “Labin: Božićna bajka”


Nadopuna javnog poziva- k.č. 1717-5 1717-7 k.o. Ripenda


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste


Natječaj za prodaju stana u Labinu


Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji


Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2021. godini


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina


Natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Labina 


Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina


Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup - lipanj


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup - travanj


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina


Natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Labina


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste: NC.15. RABAC- MALI KOSI


Natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Labina


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Postupak jednostavne nabave za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup od 11. prosinca


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina


Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina 


Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina


Natječaj za prodaju stana u Labinu


Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina - zgrada bivše APOTEKE u Labinu


Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021. godini


Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Labinu


Javni poziv poduzetnicima za dodjelu jednokratnih potpora za nabavu zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava u 2020. 


Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2.a skupine - regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II

 
Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Labinu


Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama


Zaključak i konačna lista prvenstva za davanje stanova u najam


Poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije „Božić u Labinu 2019.“


Obavijest- nerazvrstane ceste NC 35. i NC 08.01.01.


OBAVIJEST - nerazvrstana cesta NC 44.02. BREG IVANOVCI

Poziv lokalnim ponuditeljima na prijavu originalnih ideja trajnoga turističkog proizvoda za Grad Labin – neobvezujući poziv za prikupljanje ponuda


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Zaključak i Prijedlog liste prvenstva za davanje stanova u najam 


Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - Kapelica I 


Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - Kapelica III 

Natječaj za prodaju nekretnina


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Labina


Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama


Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji


Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam 


Natječaj za prodaju nekretnine - zgrada bivše APOTEKE u Labinu


Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija Petrova i Noć grada Labina


Javni poziv za korištenje reklamnih pultova


Natječaj za prodaju nekretnina


Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina


Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava


Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji 


Javni poziv za uvid u spis predmeta - zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije 


Objava javne rasprave – prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune


Objava javne rasprave – prijedlog Urbanističkog plana uređenja Šikuli


Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 50 Ripenda - Gornji Rabac


Javni poziv za uvid u spis predmeta - Kružno raskrižje Rabac


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišnim knjigama


Obavijest o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina


Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija Labin Art Republike


Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija 16. FEŠTA PETROVA i NOĆ GRADA LABINA


Javni poziv poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2018. godinu


Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina


Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina


Javna rasprava o Stručnoj podlozi za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE Plomin 1 


Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama


Natječaj za prodaju zgrade bivše apoteke u Labinu


Javni poziv za  uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, prometnog sustava - PROMETNICA U ULICI SLOBODE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM


Objava prijedloga bodovnih listi za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2017/2018.


Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2017/2018.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Labina

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Labina


Javni natječaj za postavu privremenih objekata u Rapcu


Javni natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup


Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Labina


Javni poziv za uvid u spis predmeta za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije TS FRANKOVIĆI - VLAŠKA

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava -prometnica u Ulici Slobode,Grad Labin


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC. 14.01. Ripenda – Mikoti o započinjanju postupka evidentiranja radi upisa u zemljišnim knjigama

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VINEŽ ODRŽANA od 22. 02. 2017. – 08.03.2017. godine

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o obilježavanju nerazvrstane ceste NC 16 Rabac i NC 50 Rabac


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda.


Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Vinež

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Rabac i prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Vinež


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene NC 44.01 Breg Ivanovci i NC 03.16. Vinež-Brih, o započinjanju postupka evidentitranja radi upisa u zemljišnim knjigama


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta Jadranska i Omladinska ulica Rabac, radi upisa u zemljišnim knjigama.


Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja turističko razvojnog područja PRTLOG 1 i PRTLOG 2


Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz područja kulture u 2017. godini


Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2017. godini - Razvoj civilnog društva


Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini


Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina

Javni poziv za uvid u spis predmeta za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava-IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA NA DIONICI ŠKOLA VINEŽ-JURAJ


Objava Natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Labina (datum objave: 9. studeni 2016. godine)


Objava prijedloga bodovnih lista za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2016/2017. (datum objave: 8. studeni 2016. godine)


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC19.01. - Ulica Slobode, Rabac - Riva (Centar ) Rabac radi upisa u zemljišnim knjigama


Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja Šikuli (od 3. kolovoza 2016. godine)


Javna rasprava za Turistički punkt Lovronci (otvoren do 14. rujna 2016. godine)


;