Pretraživanje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Četvrtak, 11. Listopada 2018. - 0:00

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, raspisuje Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme.
 

Viši referent - komunalno – prometni redar (1 izvršitelj – m/ž),  na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao u trajanju od jedne godine uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke struke
-       najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       položen državni stručni ispit
-       poznavanje rada na računalu
-       poznavanje engleskog jezika
-       završen program osposobljavanja
-       vozačka dozvola B kategorije

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka  EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

 Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

            Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Oglas za prijem u službu višeg referenta – komunalno – prometnog redara” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi