Pretraživanje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

1. Stručni suradnik za računovodstveno – knjigovodstvene poslove - (1 izvršitelj – m/ž), uz probni rad od 2 mjeseca,  radi zamjene službenice na rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njenog povratka na posao.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

 Posebni uvjeti:

-       Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke

-       najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

 
Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu ekonomske struke.

 Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

 Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu stručnog suradnika za računovodstveno – knjigovodstvene poslove” u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin.

 Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi


;