Pretraživanje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme -Viši stručni suradnik za pravne poslove

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 -Viši stručni suradnik za pravne poslove - (1 izvršitelj – m/ž),  na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist pravne struke

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika


Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Labin.
 
Cjelokupni tekst natječaja pogledajte u prilogu.

Prilozi


;