Pretraživanje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalno – prometni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 
1. Komunalno – prometni redar - (1 izvršitelj – m/ž),  na određeno vrijeme od godinu dana zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drugačije određeno.

 

Posebni uvjeti:

-       Srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

-       završen program osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara

-       vozačka dozvola B kategorije

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

Na mrežnoj stranici Grada Labina (www.labin.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

            Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za oglas- prijam u službu komunalno – prometnog redara” u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin.

Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi


;