Pretraživanje

Održavanje i čišćenje javnih površina

Na području grada Labina imamo sveukupno oko 192.260 m2 površina koje se čiste kombinirano, od toga se otprilike 73.280 m2 čisti ručno dok se ostalih 118.980 m2 čisti strojno.

Na održavanje zelenih površina spada sveukupno 413.327 m2 površine, a košnja se ponavlja u periodima ovisno o prioritetu (5 prioriteta) te sa sveukupnim umnoškom prioriteta godišnje kosi oko 2.000.000 m2. Posebno još možemo istaknuti održavanje cvjetnih površina na području sedam kružnih tokova, vaza na području Rabačke šetnice i starogradske jezgre Grada Labina gdje se godišnje posadi oko 13.000 sadnica sezonskog cvijeća.

U sklopu održavanja zelenih površina održavaju se nasadi stabala, vrši se okopavanje, gnojidba-hranidba, oblikovanje, odrezivanje bolesnih i starih grana, odrezivanje grana koje smetaju prometu, skupljanje grana i odvoz na odlagalište, sadnja novih stablašica. Također se vrši i oblikovanje živice, zamjena-sadnja novih sadnica živice, skupljanje grana i odvoz na odlagalište, a površina živice koja se obrađuje iznosi oko 4.770 m2.

Redovno održavanje uređenog građevinskog zemljišta vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. Labin za tekuću godinu.

>> ZELENE POVRŠINE - DETALJNI GRAFIČKI PRIKAZ <<;