Pretraživanje

Održano javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike

Četvrtak, 15. Siječnja 2015. - 8:34

Jucer  je u velikoj vijecnici zgrade gradske uprave održano javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanistickog  plana uredenja Labina i Presike. Javnom izlaganju prisustvovao je velik broj gradana te predstavnici izradivaca Plana tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb, predstavnici Gradske uprave Grada Labina, Gradonacelnik Grada Labina i Procelnica Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju sa suradnicama. Tito Kosty dipl.ing.arh. kao odgovorni voditelj izrade Plana sa suradnicima Renatom Fakin i Gordanom Macekom izložio je predložena rješenja Plana nakon cega su prisutni gradani iznosili svoje primjedbe i prijedloge.

Gradani su najvecim dijelom iznijeli svoje neslaganje sa trasom obilaznice kroz naselje Presika isticuci kako nije primjereno da se kroz izgradeni dio naselja sa obiteljskim kucama provlaci jedna ovako važna prometnica koja svojim velikom koridorom u bitnome narušava uvjete života i mogucnosti izgradnje u Presici. Slicne primjedbe iznesene su i za stari dio Katura, traženi su manji koridori prometnica te poštivanje postojecih starih putova uz poseban naglasak da se maksimalno vodi racuna o vlasnicima parcela i njihovim željama da svojoj djeci ostave parcele na kojima ce moci rješavati svoje stambene potrebe. Prisutni su upoznati da ce Grad Labin putem svojih strucnih službi tijekom ove godine provesti pripremne radnje za izmjenu i dopunu Prostornog plana uredenja grada Labina u sklopu kojih ce se provesti i ponovna analiza drugih varijantnih rješenja za trasu obilaznice starogradske jezgre. Ukoliko se kroz tu analizu i javnu raspravu sa gradanima odabere druga trasa tada ce to biti i podloga za izmjenu Prostornog plana u tom dijelu, a samim time ce se stvoriti i podloga za izmjenu trase u Urbanistickom planu uredenja Labina i Presike kao Planu niže razine.

Na samom kraju svi prisutni su ponovno pozvani da sve svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja dostave pisanim putem Upravnom odjelu za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju  i da to mogu ciniti za cijelo vrijeme  trajanja javne rasprave što znaci do zakljucno 23. sijecnja 2015. godine.