Pretraživanje

Održane radionice o EU fondovima

Petak, 10. Svibnja 2013. - 12:33

Povodom Dana Europe u srijedu 8. svibnja i cetvrtak 9. svibnja održane su radionice o mogucnostima financiranja iz EU fondova namijenjene organizacijama civilnog društva te obrtnicima i poduzetnicima.

U srijedu je održana radionica za predstavnike organizacija civilnog društva. Prisutne je u ime Grada Labina pozdravila zamjenica gradonacelnika Eni Modrušan te prezentirala nacin suradnje Grada Labina s organizacijama civilnog društva, financijska sredstva osigurana za njihov rad te projekte grada financirane u 2012. i 2013. godini iz bespovratnih sredstava Europske unije.

Predstavnice i osnivacice udruge SMART iz Rijeke Gordana Forcic i Zvijezdana Schulz Vugrin kroz prezentaciju dale su pregled pretpristupnih programa Europske unije te onih koji ce biti dostupni nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i potakle raspravu prisutnih predstavnika udruga, ustanova, mjesnih odbora i zainteresiranih gradana. Osmi toga, dale su i pregled trenutno otvorenih natjecaja i onih koji se planiraju objaviti tokom ove godine te tematske prioritete Europske unije za razdoblje 2014 – 2020, cije ce financiranje biti moguce iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Strateški dokumenti za korištenje EU fondova koje svatko od potencijalnih prijavitelja mora prouciti jesu Nacionalni strateški referentni okvir i Operativni programi, a fokusiraju se na kljucne sektore razvoja kao što su promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala.

Od trenutno otvorenih natjecaja dostupnih Hrvatskoj je natjecaj za Program za cjeloživotno ucenje za 2013. godinu za aktivnosti strucna usavršavanja i posjete i razmjene koji je otvoren do 17. rujna 2013. godine. Program omogucuje ucenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, strucnjacima u strukovnom obrazovanju, kao i svim zaposlenim i nezaposlenim osobama koje žele usavršavati svoja znanja i sposobnosti - sudjelovanje u poticajnim iskustvima ucenja. Osim toga, u 2013. godini otvoren je još jedan rok za prijave na program Mladi na djelu i to do 1. listopada 2013. godine. Program Europa za gradane, Aktivnost 1. Aktivni gradani za Europu izravno ukljucuje gradane, kroz projekte okupljanja gradana gradova i opcina iz razlicitih zemalja Europe ili pak kroz druge vidove gradanskih projekata, a rokovi za mjeru 1.1 Sastanci gradana pobratimljenih gradova su 1. lipnja i 1. rujna 2013. te za mjeru 1.2. Tematsko umrežavanje pobratimljenih gradova 1. rujna 2013. Putem hrvatskih nacionalnih institucija kao što su Ured za udruge Vlade RH, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, može se dobiti uvid u otvorene natjecaje. Nakon przentacije udruge SMART Alen Halilovic iz Udruge za mlade Alfa Albona iz Labina prezentirao je primjer dobre prakse, rad udruge Alfa Albona, odobrene projekte iz EU fondova kao i nacin rada u pripremi kvalitetnog projekta i kontinuirano provodenje edukacije za clanova udruga.

Drugog dana u popodnevnim satima održan je program za obrtnike, male i srednje poduzetnike. Prisutne je u ime Grada Labina pozdravio zamjenik gradonacelnika Zoran Rajkovic. Usluge Hrvatske gospodarske komore za poduzetnike kroz projekte Europska poduzetnicka mreža i Erasmus za poduzetnike pocetnike predstavila je Lahorka Ropac, viša strucna suradnica u Županijskoj komori Pula. Od ove godine, Republika Hrvatska kao korisnica CIP programa, može po prvi puta sudjelovati u programu Erasmus za poduzetnike pocetnike. HGK kao posrednicka institucija u programu Erasmus u naredne dvije godine omoguciti ce zainteresiranim hrvatskim poduzetnicima da se ukljuce u program i pokušaju ostvariti medunarodnu razmjenu s poduzetnicima iz drugih zemalja. Europska poduzetnicka mreža Hrvatske je projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa – CIP za konkurentnost i inovacije. Više o samom projektu može se vidjeti na www.een.hr.

Direktor Istarske razvojne agencije Boris Sabatti  predstavio je aktivnosti IDA-e, te odobrene EU projekte dok je voditeljica ureda Hrvatske banke za obnovu i razvoj – Pula Cinzia Zubin predstavila program kreditiranja projekata kandidata IPARD programa, dosadašnje aktivnosti i odobrene projekte kroz mjere SAPARD, IPARD Mjera 101 i 103, IPARD Mjera 301. Dala je preporuku svim potencijalnim prijaviteljima da se vec u fazi planiranja konzultiraju se s bankom oko mogucnosti financiranja projekta. Ariana Vela iz tvrtke EU projekti govorila je o programima IPA i IPARD, nacinima prijave i provedbe projekta te o novoj generaciji programa Europske unije – Strukturnim i Kohezijskim fondovima, te o novim natjecajem Ministarstva poduzetništva i obrta „Jacanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika“.

Prezentacije sa održanih konferencija možete preuzeti u privitku.


Prilozi