Pretraživanje

Održana tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Petak, 22. Rujna 2017. - 0:00Gradsko vijeće Grada Labina jednoglasno je na tematskoj sjednici o rješenju sustava odvodnje Aglomeracije Labin – Raša – Rabac održanoj 21. rujna donijelo zaključak kojim se prihvatljivom ocjenjuje i druga varijanta predloženog rješenja. Zaključak je donijet u duhu dobre suradnje i s ciljem realizacije ovog važnog infrastrukturnog projekta uz napomenu da kod realizacije treba težiti zaštiti okoliša uz najpovoljnije financijske uvjete za građane Grada Labina.

Vijećnicima je konzultant iz tvrtke WYG Josip Jozić iznio dvije varijante  rješenja problematike odvodnje, i to prva, da je tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac koncipirano tako da Labin, Raša i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Bršica.

Druga varijanta, koju zagovara Općina Raša, podrazumijeva tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac i to tako da Labin i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji ispod Labina za 16.000 korisnika sa trećim stupnjem pročišćavanja, te se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportiraju uz kanal u Raši  do lokacije u Bršici gdje se predviđa izgradnja crpne stanice koja će prepumpavati pročišćene otpadne vode ispustom duljine 1,8 km u Raški zaljev na dubini od cca 20 m. U Raši se predviđa izgradnja sustava odvodnje i uređaja na kojem bi se pročišćavale otpadne vode s područja Općine Raša na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojeće taložnice u Raši trećeg stupnja pročišćavanja s prijemom za septičke jame s područja općine i vlastitim sustavom za zbrinjavanje mulja. Pročišćene otpadne vode ispustile bi se u cjevovod kojim se odvode pročišćene otpadne vode iz uređaja u Labinu. Kao i u varijanti 1 predviđa se i rekonstrukcija pročistača u  Plominu.

Podsjetimo se, Općina Raša je u ožujku ove godine odbacila prvu, tada jedinu varijantu rješavanja sustava odvodnje.

Na samoj sjednici osim vijećnika i članova gradske uprave sjednicu je pratila i načelnica Općine Raša Glorija Paliska Bolterstein, zamjenik kršanskog načelnika Roman Carić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Krešimir Nevistić, Siniša Širac iz Sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekta te voditelj Projektnog tima Projekta odvodnje Labinštine Dražen Kamber.

Ukupna vrijednost projekta je oko 300 milijuna kuna. Europska unija će preko strukturnih fondova projekt financirati u iznosu od najmanje 71 posto, 22 posto pokrit će država i Hrvatske vode, a sedam posto jedinice lokalne samouprave. Da bi se dva pročistača, što je skuplja verzija, uklopila u prvotnu procjenu troškova bilo je potrebno da Raša preuzme financiranje svog pročistača. 

Sjednicu su nakon labinskih vijećnika imali i vijećnici Općine Raša koji su jednoglasno izglasali zaključak kojim prihvaćaju drugu varijantu predloženog rješenja te se tako vraćaju u cjelokupan projekt izgradnje sustava odvodnje.
150605914321919164_10211708913616048_2136720593_n.jpg (45 KB)

Na samom kraju sjednice gradskog vijeća, gradonačelnik Glavičić zahvalio je vijećnicima na konstruktivnoj sjednici, visokoj razini demokracije i što je najvažnije, razboritom promišljanju bez uplitanja politike i politikanstva.

Konačnu riječ o ovom projektu imat će JASPERS, tijelo koje je pripomoć Europskoj komisiji za pripremu i provedbu projekata, koje primljene prijedloge ocjenjuje na temelju financijskih, okolišnih i socioekonomskih kriterija.