Pretraživanje

Održana redovna sjednica Skupštine Saveza sportova Grada Labina

Petak, 15. Siječnja 2010. - 10:13

Jucer je u prostorijama Grada Labina održana redovna radna sjednica Skupštine Saveza sportova Grada Labina. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga, Izvještaj o radu, Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Saveza sportova za 2009. godinu te Financijski plan Saveza sportova Grada Labina za 2010. godinu jednoglasno su usvojeni. Savez sportova od jucer broji jednu udrugu više odnosno 31 udrugu. Naime, Sportsko rekreativni klub „Alba“ jednoglasno je primljen u clanstvo Saveza sportova Grada Labina.

U Proracunu Grada Labina za 2010. godinu predvideno je ukupno 2.395.000 kuna za aktivnost sufinanciranja Saveza sportova Grada Labina s time da je najveci iznos, 1.500.000 kuna namijenjen sufinanciranju sportskih udruga. Preostali iznos od 895.000 kuna koristi se za financiranje djelovanja Saveza sportova i ostale namjene, kao što je korištenje sportskih dvorana, lijecnicki pregledi sportaša, sportske manifestacije i turniri, vrhunski sportaši, školovanje strucnih kadrova, prijevoz sportaša na službena natjecanja, Olimpijada Osnovnih škola i posebne namjene prema dostavljenim zahtjevima.


Prilozi