Pretraživanje

Održana radionica o korištenju sredstava iz EU fondova za obrtnike

Četvrtak, 23. Veljače 2012. - 14:37

Danas je u Velikoj vijecnici Grada Labina s pocetkom u 13 sati održana radionica na temu „Prakticni aspekti i primjeri korištenja  bespovratnih sredstava i mogucnosti za hrvatsko malo i srednje poduzetništvo nakon pristupanja RH Europskoj uniji„.

Radionica je održana na temelju ponude o sklapanju sporazuma o poslovnoj suradnji izmedu tvrtke EUROVISION d.o.o. i Udruženja obrtnika Labin na savjetovanju clanova Udruženja o fondovima EU i pripremi aplikacija za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Radionicu je vodio direktor tvrtke EUROVISION d.o.o. Alen Novosad gdje je upoznao obrtnike sa teorijom europskih fondova i bespovratnim sredstvima za obrtnike te primjerima dobrih praksi iz Ceške.

Tvrtka EUROVISION d.o.o. s respektabilnom referentnom listom povucenih sredstava iz EU fondova, ponudila je iznimno povoljne uvjete za clanove Udruženja obrtnika Labin: 50 % popust na ulaznu naknadu, smanjenje provizije, placanje ulazne naknade tek po prihvacanju sažetka projekta.