Pretraživanje

Održana promocija knjiga dr. sc. Luke Ilica

Ponedjeljak, 20. Travnja 2015. - 8:42

U petak je u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin održana promocija knjiga dr. sc. Luke Ilica na temu teologije Matije Vlacica Ilirika. Knjige Theologian of Sin and Grace. The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus i Milost, vjera i grijeh - teologija Matije Vlacica u predstavili su dr. sc. Gianfranco Hofer, prof. Tullio Vorano i Loredana Ružic Modrušan, a prisutne je u ime Grada Labina pozdravio zamjenik gradonacelnika Zoran Rajkovic. Samoj promociji prisustvovao i autor dr. sc. Luka Ilic, koji je nakon predstavljanja odgovarao na pitanja iz publike.

 

 Theologian of Sin and Grace. The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus u nakladi Vandenhoeck & Ruprecht (Go¨ttingen, 2014.) je preradeni doktorski rad dr. sc. Ilica polazi od cinjenice da se Vlaciceva teologija s vremenom sve više radikalizirala pa istražuje aspekte tog procesa. Jedan trag prati razvoj Vlaciceve teološke misli, a drugi kljucne utjecaje i prekretnice u njegovu životu, kao što su protjerivanja iz raznih gradova. Iako je Vlacic postigao odreden ugled i u kratku vremenu privukao znatan broj sljedbenika, zbog radikalne je teologije na koncu doživio javni neuspjeh, a time je bila ugrožena i njegova teološka ostavština. Autor je istražio Vlacicev odnos s najvažnijim osobama iz Wittenberga, Lutherom i Melanchthonom, te prikazao široku mrežu carskih gradova s kojima je bio vezan osobno i profesionalno, kao i utjecaj tih osoba na njegov teološki razvoj. Jedan je od glavnih zakljucaka da je Vlacicevo poimanje istocnog grijeha i milosti kljucno za veci dio njegova opusa. Autor takoder pokazuje da je Vlacic bio poliedricna osoba s brojnim interesima i kompetencijama na više znanstvenih podrucja.

 


Milost, vjera i grijeh: Teologija Matije Vlacica Ilirika u nakladi Zavicajne naklade »Žakan Juri« (Pula, 2014.) je relativno mali, ali podacima i temeljitom obradbom vrlo sadržajni spis o životu i djelu Matije Vlacica Ilirika.  Jezgra je knjige Vlacicev teološki nauk o istocnom grijehu. Širi krug tvori njegovo ucenje o covjeku kao tjelesnom i duhovnom Božjem stvoru koji, izvorno dobar, po grijehu postade zao i Bogu neprijateljski. Najširi pak okvir autorova izlaganja tvore Vlacicev »gradanski« životopis te onodobna vjerska i društvena zbivanja. U iznošenju Vlaciceve misli i djela autoru su osobito važna nacela »predstavljanje Vlacica njim samim« i »vracanje k izvorima«. Svoje je izvode bogato potkrijepio pomnim i kritickim odabirom izvora i literature.