Pretraživanje

Održana Osnivacka skupština Labin 2000 d.o.o. Labin

Utorak, 19. Siječnja 2010. - 8:08

U petak, 15. sijecnja 2010. održana je Osnivacka skupština trgovackog društva Labin 2000 d.o.o. Labin. U Skupštini trgovackog društva zastupljeni su clanovi osnivaca imenovani na Gradskom vijecu Grada Labina na sjednici održanoj 16. studenog 2009. godine. Naime, temeljem clanka 31. Statuta Grada Labina (Službene novine Grada Labina 09/09) i clanka 11. Odluke o donošenju Izjave o uskladenju Društva s ogranicenom odgovornošcu Labin 2000 d.o.o. sa Zakonom o trgovackim društvima (Službene novine Grada Labina 06/95, 10/97, 02/02), Gradsko vijece Grada Labina donosi odluku o imenovanju clanova Skupštine.

Skupštini su prisustvovali novo imenovani clanovi i to Zoran Rajkovic, Vladimir Paliska, Iva Vlacic te Rinaldo Stepancic, dok je Michele Dagostin bio odsutan. Za Predsjednika Skupštine društva jednoglasno je izabran Zoran Rajkovic, zamjenik Gradonacelnika Grada Labina.

Na sjenici Skupštine raspravljalo se o stanju u Društvu te daljnjim strateškim odrednicama poslovanja za 2010. godinu, te je ujedno jednoglasno usvojen plan poslovanja za 2010. godinu. Novi projekt koji je usvojen planom za 2010. jest Projekt Plava zastava. Tim projektom dodijeljenim od strane Grada Labina, Labin 2000 d.o.o. preuzeti ce postavljanje svlacionica na podrucju obuhvata Plave zastave sa pripadajucim prostorom za oglašavanje na rabackim plažama. Ovim projektom je obuhvacena:


-       Nabavka svlacionica sa pripadajucim platnima,
-       Postavljanje, održavanje i skidanje svlacionica,
-       Prodaja reklamnog prostora na pripadajucim platnima svlacionica.

Ujedno se ovim putem obavještavaju svi zainteresirani za oglašavanje tijekom ljetnih mjeseci na predmetnim svlacionicama da se jave u ured Labin 2000 d.o.o., Rudarska 1, II. kat , 52220 Labin ili na broj telefona 052/856-541 svakog radnog dana od 7:00 do 15:30.