Pretraživanje

Održana koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina i opcina Labinšcine

Ponedjeljak, 06. Svibnja 2013. - 13:11

Danas je u prostorijama Grada Labina održana koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina i opcina Raša, Sveta Nedjelja, Picna i Kršana  koju je sazvao nacelnik Stožera, Zoran Rajkovic.

Dnevni red sadržavao je šest tocki izmedu ostalih i Plan rada stožera zaštite i spašavanja u pripremi protupožarne sezone 2013. godine te  Izvješce o intervencijama i broju požara u 2012.godini, Plan aktivnog ukljucenja svih subjekata zaštite od požara, Plan operativne provedbe  Programa aktivnosti i Financijski plan za provodenje zadaca iz podrucja zaštite i spašavanja.

Sve su tocke jednoglasno usvojene. Inace, ovo je posljednji sastanak koordinacije Stožera u ovom sazivu.