Pretraživanje

Održana koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina i opcina Kršan, Pican, Raša i Sveta Nedelja

Petak, 28. Ožujka 2014. - 10:48

Danas je u prostorijama Grada Labina održana koordinacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina i opcina Kršan, Pican, Raša i  Sveta Nedelja koju je sazvao nacelnik Stožera, Zoran Rajkovic.

Dnevni red sadržavao je šest tocki izmedu ostalih i Plan rada stožera zaštite i spašavanja u pripremi protupožarne sezone 2014. godine te Izvješce o intervencijama i broju požara u 2013. godini, Plan aktivnog ukljucenja svih subjekata zaštite od požara, Plan operativne provedbe Programa aktivnosti i Financijski plan za provodenje zadaca iz podrucja zaštite i spašavanja. Sve tocke su jednoglasno usvojene.


Prilozi