Pretraživanje

Održana edukacija „Poduzetnicki impuls 2014“

Četvrtak, 13. Ožujka 2014. - 7:30

U polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin u utorak je održana edukacija za poduzetnike i obrtnike o programu poticanja i subvencija malog i srednjeg poduzetništva „Poduzetnicki impuls 2014“. Seminar je održan u organizaciji Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“, a u suradnji sa tvrtkom EU Projekti iz Zagreba.

Na seminaru je bilo govora o novim pravilima financiranja, slicnostima s EU projektima, prioritetima financiranja,  prijavnoj  dokumentaciji, na što obratiti pozornost,  te kako si povecati šanse za dobivanje sredstava. Cilj edukacije je pomoci svima koji ce se prijaviti na natjecaj „Poduzetnickog impulsa“ da pravilno ispune projektne obrasce i maksimiziraju svoje šanse na natjecaju kako bi ostvarili najveci moguci broj bodova, kroz korištenje prijavnih obrazaca i davanje preciznih uputa na što treba staviti naglasak prilikom pripreme. Naglasila je važnost predaje prijave prvog dana zaprimanja dokumentacije 31.03.2014.

Više informacija o Poduzetnickom impulsu za 2014. godinu i detalje o pojedinim mjerama i aktivnostima nalaze se na stranicama  Ministarstva poduzetništva i obrta;  http://www.minpo.hr. Za dodatnu pomoc oko prijave projekata možete se obratiti Lokalnoj akcijskoj grupi „Istocna Istra“ na e-mail: lag.istocna.istra@gmail.com ili na broj telefona 866-817. Prezentacija sa održane edukacije nalazi se u prilogu.

„Seminar je sufinanciran iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER. Sadržaj ovog oglasa je iskljuciva odgovornost LAG-a "Istocna Istra" i ne odražava nužno stajališta Europske unije“.


Prilozi