Pretraživanje

Održana 22. sjednica Gradskog vijeca mladih Grada Labina

Ponedjeljak, 01. Lipnja 2015. - 13:28

U petak 29. svibnja 2015. godine u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina s pocetkom u 17,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeca mladih Grada Labina. Sjednici su, uz Gradonacelnika Tulia Demetliku prisustvovali Eni Modrušan, zamjenica Gradonacelnika Grada Labina, Anamarija Lukšic, procelnica Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju, Loreta Blaškovic, procelnica Upravnog odjela za samoupravu i upravu, Donald Blaškovic, procelnik za komunalne djelatnosti, Bruno Hrvatin, procelnik za društvene djelatnosti, Edi Juricic, ravnatelj Osnovne škole Matije Vlacica Labin, Alen Halilovic, predsjednik Udruge za mlade Alfa Albona, voditeljice Gradskog vijeca mladih osnovnih škola i Srednje škole.

U aktualnom satu mladi gradski vijecnici postavljali su vijecnicka pitanja. Mladi su pitali: „Je li moguce organiziranje besplatnog autobusa za Rabac za djecu s podrucja Labinštine odmah sa završetkom nastave, a ne kao  do sada od pocetka sedmog mjeseca“?, Da li je moguce naci novu lokaciju  za djecje igralište koje je bilo u „Harlemu“ i preseljeno u Rabac jer je dio stanara protestirao zbog djecje buke?, "Je li moguce u Labinu organizirati logopedski i defektološki rad s djecom s posebnim potrebama koji ne pohadaju Centar Lice Faraguna, a kojih u Labinu ima sve više?". Jedan logoped  ne može primiti svu djecu u tri radna dana tjedno?, Kada ce krenuti obnova i dogradnja sportske dvorane?, Da li je moguce proširenje  autobusne stanice blizu Osnovne škole Matije Vlacica koja sada  ne stigne primiti sve ucenike putnike što je posebno problem za kišnog i ružnog vremena.

Na jednoj od sjednica GVM predloženo je da se u Labinu na vanjskom prostoru parku montiraju sprave za vježbanje  na otvorenom  i žele znati u kojoj je fazi realizacija tog prijedloga.?“, „U Ulici Slobode u Rapcu postavljeni su stupici radi zabrane parkiranja na trotoaru. Smatraju da bi bilo korektno tim stanarima osigurati nova parkirališna mjesta. Predloženo je da  Grad Labin i Mediternaski kiparski simpozij dogovore prenamjenu Dubrove u javni park sa svim sadržajima – klupice i stolovi za obiteljski piknik, malo djecje igralište. Smatraju da bi nedovoljno iskorišten prekrasan prostor dobio i svoju drugu svrhu i novi sadržaj, a da se nebi narušila njegova umjetnicka vrijednost, naprotiv, ona bi lakše dolazila do izražaja. Na sva postavljena pitanja mladim vjecnicima odgovarali su Gradonacelnik i Procelnici Upravnih odjela.

Tema sjednice bila je  SLOBODNO VRIJEME MLADIH. Cilj je bio istražiti kako mladi provode slobodno vrijeme u Labinu i koje su njihove potrebe. Mladi vijecnici su proveli anketu medu svojim vršnjacima kako bi utvrdili u koliko izvanškolskih aktivnosti  su mladi ukljuceni, koliko im slobodne aktivnosti oduzimaju vremena, te kojim aktivnostima bi se voljeli baviti, a nema ih u Labinu. Kroz power point prezentirali su rezultate ankete te iznijeli prijedloge  kako na nivou  Grada Labina organizirati dodatne sadržaje kako bi mladi mogli još  kvalitetnije  provodit svoje  slobodno vrijeme.

Gradonacelnik je zahvalio mladim vijecnicima i njihovim voditeljicama na uloženom trudu i kvalitetnim prezentacijama i prijedlozima koji ce biti proslijedeni upravnim odjelima, kako bi ih  ugradili u svoje programe rada i udovoljilo zahtjevima mladih sugradana.


Prilozi