Pretraživanje

Održan 3. sastanak u gradu Labinu u sklopu projekta MITOMED+

Četvrtak, 28. Rujna 2017. - 0:00

U srijedu, 27. rujna 2017. godine, u prostorijama grada Labina, održan je 3. sastanak predstavnika Instituta za poljoprivredu i turizam i Grada Labina u sklopu projekta „INTERREG Mediteran MITOMED+ Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+“ (Modeli integriranih oblika turizma na Mediteranu plus).

Na sastanku su predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam predstavili konačnu listu pokazatelja održivog turizma koja će se testirati u odredištu i listu kriterija za implementaciju modela „zelene“ plaže. Prikazan je sažetak provedenog anketnog istraživanja te je predstavljena web platforma kreirana u okviru projekta. U konačnici predstavnici grada Labina informirani su o provedbi daljnjih aktivnosti na projektu.

Zamjenica gradonačelnika, Federika Mohorović Čekada, izrazila je zadovoljstvo sa dosadašnjim aktivnostima od strane Instituta, te je istaknula spremnost Grada Labina na aktivnu suradnju radi omogućavanja provedbe projekta i ostvarivanja dobrobiti za lokalnu zajednicu.