Pretraživanje

Održan 2. sajam ekoloških proizvoda u Rapcu

Ponedjeljak, 04. Kolovoza 2014. - 13:14

U subotu, 2. kolovoza na rivi u Rapcu održan je sajam ekoloških proizvoda u organizaciji Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“. Na sajmu su, pored clanova LAG-a „Istocna Istra“, izlagali proizvodaci ekoloških proizvoda iz raznih podrucja cijele Hrvatske.

Gradani i gosti, uz zvuk sopela i meha, mogli su uživati u ekološki proizvedenom kozjem i ovcjim siru, povrcu i vocu, maslinovom ulju, ekološkom medu i ostalim pcelinjim proizvodima, mirisnoj lavandi i proizvodima od lavande, pekarskim proizvodima, pekmezima te mnogim drugim eko proizvodima. Vrlo dobra posjecenost govori da interes o zdravom nacinu prehrane jaca.

Na info punktu LAG-a „Istocna Istra“ dijelili su se promidžbeni materijali u svrhu prezentacije zajednicke poljoprivredne politike Europske unije. Takoder, zainteresirani gradani mogli su dobiti informacije o pristupanju LAG-u „Istocna Istra“, kao i o LEADER pristupu i Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. 

Udruga certificiranih eko proizvodaca „Istarski eko - proizvod“ predstavila je Grupu solidarne razmjene, zajednicu koja na transparentan, solidaran i neposredan nacin razmjenjuje proizvode i usluge stvarajuci odnose medusobnog povjerenja sa ciljem otvaranja iste i na podrucju Labina.

Više informacija o navedenim temama mogu se dobiti na adresi LAG-a „Istocna Istra“; Rudarska 1, II. kat, soba 24, putem e-maila: lag.istocna.istra@gmail.com, te putem telefona 052 /851-173. 

Manifestacija se sufinancira sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER.