Pretraživanje

Odobrene 22 potpore za razvoj poduzetništva

Četvrtak, 04. Svibnja 2017. - 0:00

Grad Labin je unazad četiri godine kroz različite mjere potpora i subvencija poduzetnicima dodijelio 1.290.167,51 kuna bespovratnih sredstava. U trgovačkim društvima ili obrtima kojima su potpore odobrene bilo je zaposleno 661 naših sugrađana od čega je 96 novozaposlenih u okviru 74 odobrenih potpora za početnike. U 2016. godini bile su aktivne tri mjere: za početnike, subvencije za stručnu izobrazbu zaposlenika i subvencije za nabavu opreme i inventara. S tim mjerama nastavlja se i u 2017. godini.

Pravo na potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Labina. Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Labina za razdoblje 2016-2019. godine, pravo na potporu i subvenciju za nabavku opreme i inventara po ovom Javnom pozivu imaju i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Labina.

Na prvoj  sjednici Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2017. godini održanoj  19. travnja 2017. godine od ukupno 24 zaprimljenih zahtjeva za potporom, Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo 22 zahtjeva u ukupnom iznosu od 112.190,57 kuna. Šest (6) zahtjeva (27%) u iznosu od 41.337,00 kuna ili 37% od ukupne vrijednosti odobreno je poduzetnicima  početnicima, a preostalih 16 zahtjeva odobreno je poduzetnicima za nabavku opreme i inventara. Odbijen je zahtjev po Mjeri 3. Trgovačkog društva koje je realiziralo bespovratnu potporu za istu mjeru u 2015. godini, a za koju u 2017. godini, temeljem uvjeta iz Javnog poziva ne ostvaruje pravo. Poduzetnici koji su u protekle tri godine ostvarili pravo na potporu od strane Grada Labina ne mogu ostvariti pravo na istu mjeru potpore odnosno za istu mjeru ne može se dobiti potpora dva puta. Odbijen je  i zahtjev postojećeg obrta koji obavlja djelatnost trgovine, a za koju prema uvjetima iz Javnog poziva nema pravo.

Korisnicima potpore izradit će se Odluka o dodjeli potpore za razvoj poduzetništva te te ugovori o sufinanciranju. Isplata odobrenih sredstava potpora i subvencija, sukladno  Javnom pozivu vršit će se uz predočenje računa o namjenskom utrošku sredstava i dokazu (izlistu banke) o plaćenim računima.

Pregled odobrenih potpora dostupan je u prilogu.

Prilozi