Pretraživanje

Odluke o novim gradskim stipendijama

Ponedjeljak, 12. Studenog 2012. - 13:15

Natjecaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2012/2013. ucenicima srednjih škola i studentima s podrucja Grada Labina, objavljen je na Oglasnoj ploci Grada Labina od 27. rujna 2012. godine zakljucno do 12. listopada 2012.godine.

Na Natjecaj je pristiglo ukupno 70 prijava i to: 10 prijava ucenika srednjih škola, 37 prijava studenata I godine ( 1 bez prava dobivanja) i 23 prijava studenata II-VI godine.  

Povjerenstvo za stipendije utvrdilo je prijedloge bodovnih lista koje su objavljene na oglasnoj ploci Grada Labina 30. listopada 2012. i internet stranici Grada Labina www.labin.hr 

Rok za podnošenje prigovora na prijedlog bodovnih listi bio je zakljucno do 07. studenog 2012. godine. Na prijedlog bodovnih listi pristigao je jedan prigovor i jedna zamolba.

Po razmatranju istih, Gradonacelnik Grada Labina donio je 12.studenog 2012. Odluku o Izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj-studijskoj godini 2012/2013.

Tako se dodjeljuju dvije ucenicke stipendije više, odnosno ukupno sedam (7) stipendija. Studentima I. godine deficitarnih studija odobreno je cetrnaest (14) stipendija, te je udovoljeno svim prijavama. Tri stipendije više dodjeljuju se studentima prve godine svih studija, odnosno ukupno jedanaest (11) stipendija. Studentima od druge do šeste godine deficitarnih studija odobreno je šest (6) stipendija i udovoljeno je svim prijavama. Dvije stipendije više dodijeljene su studentima druge do šeste godine svih studija, odnosno ukupno devet (9) stipendija. Sukladno navedenoj Odluci donijete su Odluke o bodovnim listama.

U školskoj-studijskoj godini 2012/2013.Grad Labin dodjeljuje 47 novih stipendija i to 40 studentskih i 7 ucenickih stipendija. Visina stipendije za ucenike iznosi 550,00 kuna, a za studente 750,00 kuna.

Grad Labin u ovom trenutku u sustavu stipendiranja ima 18 ucenika i 150 studenta za što je u Proracunu osiguran iznos od 1.160.000,00 kuna.


Prilozi