Pretraživanje

Odluke o bodovnim listama stipendista Grada Labina 2022./2023.

Gradonačelnik Grada Labina dana 13. prosinca 2022. donio je Odluku o Bodovnoj listi stipendista - učenici srednjih škola, Odluku o Bodovnoj listi stipendista - studenti I. godina svih studija, Odluku o Bodovnoj listi stipendista - studenti I. godina deficitarni studiji i Odluku o Bodovnoj listi stipendista - studenti II. - VI. godina. Odluke se odnose na školsku/studijsku 2022./2023. godinu. Odluke su objavljene u prilogu.

Prilozi


;