Pretraživanje

Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

Utorak, 09. Srpnja 2019. - 0:00

Dana 06. srpnja 2019. stupila je snagu Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji, koja je objavljena u „Službenim novinama Grada Labina“ broj 8/19, dana 28. lipnja 2019. godine.

Pravo na kupnju izloženog poslovnog prostora može ostvariti:

1.) sadašnji zakupnik predmetnog poslovnog prostora  

2.) iznimno, zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Gradom Labinom u trajanju kraćem od 5 godina, pod uvjetima propisanim priloženom Odlukom.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana od dana javne objave Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji, zaključno do 07. listopada 2019. godine.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se pismeno u zatvorenoj omotnici sa naznakom “PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI” i predaje se:
- neposredno u pisarnicu Grada Labina, u uredovno radno vrijeme ili 
- poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, Titov trg 11, 52220 Labin. 

Zainteresirani se mogu za sve informacije obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina (II. kat – soba 24 A) i na telefonski broj 052/866-83

Prilozi