Pretraživanje

Odluka o pomoci za nabavku školskog pribora za školsku godinu 2011/12.

Četvrtak, 25. Kolovoza 2011. - 11:29

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je 23. kolovoza 2011. godine Odluku o pomoci za nabavku školskog pribora za školsku godinu 2011/12.. Naime, Odlukom se utvrduju korisnici pomoci za nabavu školskog pribora sa podrucja Grada Labina, iznos te kriteriji i nacin ostvarivanja pomoci.

Prema cl. 2. Odluke pravo na novcanu pomoc imaju ucenici obitelji stradalnika Domovinskog rata, korisnika prava na pomoc za podmirenje troškova stanovanja (subvencija), obitelji s troje i više djece koji ostvaruju pravo na djecji doplatak te samohrani roditelj koji ostvaruje pravo na djecji doplatak.

Pomoc za nabavu školskog pribora osigurava se sufinanciranjem dijela troškova (potvrde) u iznosima i to kako slijedi:

  • za ucenike od I. do IV. razreda osnovne škole u svoti od 250,00 kuna
  • za ucenike od V. do VIII. razreda osnovne škole u svoti od 300,00 kuna
  • za ucenike srednjih škola u svoti od 350,00 kuna.

Potvrda o pravu na nabavu školskog pribora mogu se preuzeti u Gradskoj upravi od ponedjeljka, 29. kolovoza 2011. godine, a sve informacije u svezi ove Odluke mogu se dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu i opce poslove na tel: 866-841, 866-842.

Nabavka školskog pribora može se realizirati u sljedecim prodavaonicama: BIROGRAF d.o.o. Labin, ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Labin, LIBER DOMINI d.o.o. Labin i JEDINSTVO d.d. Labin – Opskrbni centar.


Prilozi