Pretraživanje

Odluka o izboru clanova vijeca mjesnih odbora

Srijeda, 22. Veljače 2012. - 9:54

Gradsko vijece Grada Labina na svojoj je posljednjoj sjedni donijelo Odluku o izboru clanova vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Labina. Naime, 18. svibnja 2012.  godine istice cetverogodišnje mandatno razdoblje clanova vijeca mjesnih odbora. U Gradu Labinu osnovani su sljedeci mjesni odbori: Labin Donji, Labin Kature, Labin Gornji, Kapelica, Vinež, Rabac i Ripenda.

Ovom se odlukom ureduje izbor clanova vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Labina, postupak predlaganja kandidata, tijela za provodenje izbora, te druga pitanja u vezi provedbe izbora za clanove vijeca mjesnih odbora. Clanovi vijeca biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Izbore za clanove vijeca raspisuje Gradsko vijece Grada Labina posebnom odlukom kojom utvrduje tocan datum održavanja izbora i broj clanova vijeca koji se bira. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteci manje od 30 niti više od 60 dana. Clanovi vijeca biraju se proporcionalnom izbornom metodom, tako da cijelo podrucje mjesnog odbora cini jednu izbornu jedinicu.

       


Prilozi