Pretraživanje

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2017. godinu

Četvrtak, 06. Travnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 1/16. , 2/16.  i 14/16.) i po raspisanom Javnom natječaju za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2017. godinu KLASA: 612-01/17-01/2, URBROJ: 2144/01-01-17-11, Gradonačelnik Grada Labina 31. ožujka 2017. godine, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2017. godinu.

Prilozi