Pretraživanje

Odabrano 17 korisnika za sufinanciranje projekata povecanja energetske ucinkovitosti u obiteljskim kucama

Ponedjeljak, 17. Studenog 2014. - 12:02

U ožujku 2014. godine Grad Labin prijavio se na natjecaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povecanja energetske ucinkovitosti obiteljskih kuca. Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost odobrio je Gradu Labinu sredstva pomoci u visini 480,000,00 kuna, a Grad Labin u tu svrhu osigurao je u svom proracunu dodatnih 120.000,00 kuna. Na osnovu odobrenih sredstava raspisan je natjecaj za sufinanciranje projekta povecanja energetske ucinkovitosti u obiteljskim kucama  na podrucju Grada Labina.

Na natjecaj su se prijavila 23 kucanstva. Nakon pregleda zaprimljenih ponuda te stvarnog stanja u obiteljskim kucama, Povjerenstvo za provedbu natjecaja, utvrdilo je listu prednosti i odabir korisnika. Sedamnaest (17) odabranih korisnika dostavilo je glavni projekt te se nakon pregleda i odobrenja glavnog projekta sa korisnicima sklopio ugovor o sufinanciranju. Iznos pojedinacne potpore iznosi maksimalno 37.500,00 kuna od kojih Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost sudjeluje sa max. 30.000,00 kuna, a Grad Labin sa max. 7.500,00 kuna.


Prilozi