Pretraživanje

Odabran izvođač za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole

Utorak, 16. Travnja 2019. - 0:00

 

Nakon što je u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 31. prosinca 2018. godine pod brojem 2018/S 0F2-0036959 objavljena obavijest o nadmetanju za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin, 20. veljače 2019. obavljeno je javno otvaranje ponuda. U propisanom roku za radove procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn plus PDV pristigle su četiri ponude.

Pregled i ocjenu ponuda izvršilo je stručno povjerenstvo za javnu nabavu, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da ponuda URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb, nakon pregleda i ocjene ponuda u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi, te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena najpovoljnijom.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu predložilo je Gradonačelniku Grada Labina da donese Odluku o odabiru ponude ponuditelja URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za uslugu Izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin sa ponuđenom cijenom od 298.000,00 kuna bez PDV-a.

Planirani dovršetak projektne dokumentacije je šest mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora koji se očekuje ovih dana obzirom da je Odluka o odabiru sa današnjim danom postala izvršna.