Pretraživanje

Od ponedjeljka savjetovanja po mjesnim odborima oko izrade Proračuna za 2018. godinu

Četvrtak, 14. Rujna 2017. - 0:00

S ciljem aktivnog uključivanja građana u proces donošenja gradskog proračuna, Grad Labin provodi savjetovanja sa građanima, u svim mjesnim odborima. Građani će imati prilike dati svoje prijedloge za Proračun, a u fazi utvrđivanja i uoči donošenja na Gradskom vijeću svoja dodatna mišljenja i komentare. U ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine kreću savjetovanja, prema slijedećem rasporedu:
MJESNI ODBOR MJESTO DATUM SAT
Labin Donji Osnovna škola Matije Vlačića 18.09.2017. 18,00
Ripenda Lovački dom Ripenda 19.09.2017. 18,00
Kapelica Velika vijećnica Grada Labina 20.09.2017. 18,00
Labin Kature Klub umirovljenika Kature 22.09.2017. 18,00
Vinež Dom kulture „Riko Milevoj“ 25.09.2017. 18,00
Rabac Klub umirovljenika Rabac 26.09.2017. 18,00
Labin Gornji Velika vijećnica Grada Labina 29.09.2017. 18,00
Građani svoje prijedloge do 15. listopada 2017. godine mogu dostaviti i putem e-pošte na proracun@labin.hr. Utvrđeni prijedlog Proračuna bit će objavljen za e-raspravu na gradskom portalu, a prateći link na facebook stranici Grada Labina i Gradonačelnika.

Pozivamo sve građane da se uključe u savjetovanja za svoj mjesni odbor!