Pretraživanje

Od danas e-upisi u srednje škole

Četvrtak, 09. Svibnja 2013. - 11:21

Danas u 14,00 sati krece pilot projekt e-upisa u srednje škole. Na portal www.upisi.hr se ulazi unosom sigurnosnih podataka, a osmaši su dobili korisnicka imena, lozinke i PIN-ove za prijave.

Za prijavu u srednju školu potrebno je ispuniti Prijavnicu.

Novi ce sustav ucenicima omoguciti prijavu na 10 programa obrazovanja u maksimalno pet škola. U svakom ce trenutku moci pratiti kako stoje u pojedinim programima, a nakon potpisivanja i deponiranja završne liste želja, sustav ce ih sukladno prioritetima automatski rasporediti prema navedenoj listi te upisati u najbolji moguci izbor.

Mijenja se i vrednovanje vještina sportskih uspjeha tako da ucenici koji osvoje prvo, drugo ili trece mjesto na državnom ili medunarodnom natjecanju ostvaruju od tri do jednoga boda, a osvajanje prvog mjesta na županijskom natjecanju donosi jedan dodatni bod. Iako za vrhunske sportaše i dalje vrijedi ista kategorizacija, promijenilo se bodovanje tako da vrhunski sportaši prve, druge ili trece kategorije dobivaju tri boda, vrhunski sportaši cetvrte i daroviti pete kategorije dva te daroviti sportaši jedan dodatni bod.

Što se tice kandidata s teškocama u razvoju jedina je promjena ta da su sve kategorije od sada spojene u dvije osnovne - kategoriju kandidata s težim zdravstvenim teškocama i sve ostale. To znaci da ce biti potrebno više dokumentacije, a slucajevi ce se rješavati na višoj razini novog županijskog tijela Ureda državne uprave.

Znacajne promjene u bodovanju

Kako je donesena odluka da više nece svi odlikaši imati maksimalan broj bodova pri upisivanju u srednje škole, nova formula izracuna bodova zbunila je ovogodišnje polaznike osmih razreda. Prije ove odluke isti broj bodova ostvarivali su ucenici koji imaju sve petice kao i oni s prosjekom 4.7, no zahvaljujuci novom izracunu i zaokruživanju na dvije decimale to više nece biti slucaj. Takoder je odbijen prijedlog o 60 maksimalnih bodova, pa ce ucenici naviše moci ostvariti 80 bodova za upis u gimnaziju ili 50 bodova za strukovne škole, dok je za umjetnicke škole prag 44 boda.

Dosadašnjim racunanjem bodova, pri upisu u srednju školu, u istom su se položaju nalazili odlikaši s prosjecima 5.0 i oni s 4.5. Buduci da to nije pravedno prema najboljim ucenicima, MZOS je uveo novu formulu po kojoj se racunaju bodovi potrebni za upis u gimnaziju ili neku strukovnu školu.

Umjetnicke škole (minimalan broj za upis je 44 boda)

Vrednuje se opci uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole (što je ekvivalent dvama razredima pripremnoga obrazovanja), te u dijelu upisa u programe plesne umjetnosti gdje se vrednuje opci uspjeh iz cetvrtoga razreda (što je ekvivalent uspjehu iz pripremnoga razreda).

Strukovne škole (maksimalno 50 bodova):

• Prosjek zakljucnih ocjena cetiri zadnja razreda na dvije decimale

• zakljucne ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

Gimnazije (maksimalno 80 bodova):

• Prosjek zakljucnih ocjena cetiri zadnja razreda na dvije decimale

• zakljucne ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

• zakljucne ocjene 7. i 8. razreda triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa

Dakle, od ove godine ocjene ce se zaokruživati na dvije decimale, stoga nece biti isto prolazi li ucenik s 4,7 ili 5.0. Prema starom modelu, zbrajale su se zaokružene ocjene opceg uspjeha sedmog i osmog razreda, a po novome u obzir ce se uzimati opci uspjeh iz posljednja cetiri razreda osnovne škole i prosjek uspjeha u ostalim razredima.

Formula ce se izracunavati tako da ce se prosjek ocjena svakog razreda izracunati na dvije decimale, pa ce se podijeliti s brojkom 5 i pomnožiti s 15. Tako da ce maksimalan broj bodova opet iznositi 60, ali ga nece imati svi s odlicnim uspjehom, vec samo oni s 5.0.