Pretraživanje

Oborinska odvodnja

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura > Oborinska odvodnja

Na području grada Labina trenutno imamo sveukupno oko 19.600 m' oborinskih vodova, 4.400 šahtova i oko 630 oborinskih slivnika. Redovno održavanje oborinske odvodnje vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. Labin za tekuću godinu. Redovno održavanje oborinske odvodnje obuhvaća periodičnu kontrolu vodova i slivnika, čišćenje te zamjenu oštećenih dijelova.

>> OBORINSKA ODVODNJA – DETALJNI GRAFIČKI PRIKAZ <<;