Pretraživanje

Obojana ograda na Torionu

Petak, 07. Ožujka 2014. - 12:22

Izvršeni su radovi na bojanju ograde na gradskoj kuli Torion. Radovi su izvedeni  u suradnji sa Policijskom upravom istarske županije – Probacijskim uredom Pula.

Grad Labin je za izvodenje radova osigurao materijal, a radovi su na taj nacin izvršeni bez dodatnih troškova.

Tijekom godine Grad Labin planira i nadalje suradivati sa Probacijskim uredom iz Pule.