Pretraživanje

Obnovljivi izvori energije

SOLARI1.jpg (28 KB)     SOLARI2.jpg (23 KB)     elektr1.jpg (49 KB)     elektr2.jpg (66 KB)
Na javnim zgradama u Gradu Labinu postavljene su četiri (4) fotonaponske elektrane i to na krovu Osnovne škole Matije Vlačića, Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ – područna škola Kature, Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ i Sportskog Centra Franko Mileta. Ukupno instalirana snaga je fotonaponskih elektrana je 100 kW. Svaki mjesec pratimo njihovu proizvodnju, kao i proizvodnju privatnih tvrtki koje su postavile fotonaponske elektrane na tlu. Na Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ nalazi se fotonaponska elektrana koja je postavljena u sklopu pilot projekta SEA-R iz europskog programa IPA Adriatic kojeg 85% sufinancira Europska unija i 15% Istarska županija, a provodi ga IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. Ukupna vrijednost investicije iznosi nešto manje od 40.000,00 Eura. Fotonaponska elektrana  godišnje proizvodi 11 100 kW sati što će zadovoljiti 25-30% potreba ustanove.

Projekt dogradnje Dječjih jaslica na Katurama uključivao je i izgradnju sustava centralnog grijanja i ventilacije koji je financirala IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o., Labin, i to kao sudionik projekta „LEGEND“ u okviru IPA Programa – Jadranska prekogranična suradnja. Ovom suradnjom omogućeno je da novi dio jaslica koristi geotermalnu dizalicu topline za napajanje sustava grijanja i hlađenja i time se kroz energetsko certificiranje svrsta u klasu B (projektirane energetske potrebe zgrade: 40,75 W/m2).

U Gradu Labinu postavljen je i prvi punjač za električne automobile u rujnu 2010. godine na starogradskom trgu.


;