Pretraživanje

Objavljena Lista kandidata za clanove Savjeta mladih Grada Labina

Ponedjeljak, 04. Lipnja 2012. - 6:08

Na osnovi clanka 5. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 16/07.), temeljem objavljenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za clanove Savjeta mladih Grada Labina od 26. travnja 2012. godine, Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeca Grada Labina, objavila je Listu kandidata za clanove Savjeta mladih Grada Labina.

Lista kandidata za clanove Savjeta mladih Grada Labina objavljena je na Oglasnoj ploci Grada Labina.


Prilozi