Pretraživanje

Objavljen Natjecaj za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora

Utorak, 20. Studenog 2012. - 9:58

Na temelju clanka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- procišceni tekst, 82/04., 110/04., 178//04., 38/09., 79/09.,153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.), clanka 3. stavak 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.) i Odluke o objavi javnog natjecaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta ("Službene novine Grada Labina" broj 13/12.) Gradonacelnik Grada Labina objavljuje Natjecaj za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora.

Natjecaj je otvoren 15 dana, odnosno do srijede 05. prosinca 2012. godine kada ce biti javno otvaranje ponuda u prostorijama Grada Labina s pocetkom u 12,00 sati.


Prilozi