Pretraživanje

Objavljen natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

Petak, 19. Svibnja 2023. - 0:00

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina  Verbanac“  Labin  (KLASA:601-05/22-01/01,  URBROJ:2144-22-04-22-85  od  5.prosinca 2022. godine) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ (KLASA:601-05/23-01/01, URBROJ:2144-22-04-23-57 od 12. svibnja 2023. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin raspisalo je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin.

Prijave na natječaj zaprimaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja. 

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u privitku.

Prilozi